KOSGEB Nedir ve KOSGEB Ne İşe Yarar?

KOSGEB Nedir?

KOSGEB, (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) kendisine yeni bir iş, gelir kapısı ya da ticaret hayatına atılmak isteyen ama bunun için de paraya ihtiyacı olan kişilerin sık sık araştırdığı ve başvurduğu devlet kurumlarımızdan birisidir. Kurumun genel olarak açılımına bakacak olursak Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı gibi bir isim karşımıza çıkacaktır. Kurumun ülkemizdeki faaliyetleri, 1990 yılında başlamoş durumdadır. Kuruluşundan itibaren genelde finansal açıdan gündeme gelse de, hem sosyal hem de ekonomik gelişimde çok önemli bir çalışma yapmıştır.
Sadece devlet ödenekleri ile kişilere finansal yardım yapmayan, bunun yanında da işletmelerin sağlam bir temele oturtulması, kişilerin sektör analizi yapabilmesi ve her şeyden önce de rekabet ortamının oluşturulabilmesi amacıyla, birçok farklı alanda çalışmalar yürütmektedir. Destekleri için başvuru yapan kişilere verilen eğitimler ve sonrasında hazırlamaları istenen iş planları ise bunların en güzel örneğidir. Çünkü, kişiler iş planı hazırlarken kendi sektörlerindeki tüm firmaları göz önünde bulundurmakta, sektörün artı ve eksi yönlerini değerlendirmekte, son olarak da işletmelerin risk alınarak faaliyete geçmesi konusunda onlara yardımcı olunmaktadır.

KOSGEB Ne İşe Yarar?

KOSGEB, doğrudan işletme sahipleri ve girişimciler adına çalışmalarını sürdürmektedir. Bir işletme sahibi olan kişi, işletme giderlerini karşılamak, yeni makineler almak, üretim ölçeğini arttırabilmek ve bunun için de AR-GE çalışmaları yapabilmek için doğrudan KOSGEB’e başvuruda bulunabilir. Burada kişiler hem hibe ve kredilerden hem de kuluçka merkezlerinde bulunan imkanlardan faydalanabilmektedirler.
Son dönemlerde yapılan çalışmalara baktığımızda ise, yalnızca bireysel olarak faaliyetlerin değil, işletmelerin bir araya gelerek daha büyük çalışmalara imza atmaları amacıyla da çalışmalar yaptığını görmekteyiz. Bu kapsamda geliştirilen İş Birliği Güç Birliği Programı, KOBİlerin bir araya gelmesi ve finansal açıdan da destek almalarını amaçlamaktadır.
KOSGEB tarafından yapılan finansal destekler, girişimciler ve KOBİlere yönelik sunulsa da, bazı durumlarda ayrıcalıklı kesim de söz konusu olmaktadır. Buna en güzel örnek ise, kadın girişimciler, gaziler ve şehit yakınlarına yönelik sunulan imkanlardır. Alınacak hibelerde destek oranlarından daha fazla faydalanan bu kesim, faizsiz kredilerde de aynı şekilde öncelikli olarak hizmet alabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir